St Hippolyt Bas foder

 

Sortiment

 

Vi har ett grundutbud av St. Hippolyts produkter hemma. Utbudet varierar under året då olika säsonger ställer olika krav på hästens utfodring. För regelbundna kunder ser vi till att löpande ha rätt varor hemma. Kontakta oss om ni vill att vi skall ta hem något annat från Hippolyts fodersortiment.

 

Normalt har jag följande bas fodersäckar hemma:

 

 

 

 

NATURMUSLI

 

Kvalitetsmüsli med örter och organiskt bundna spårämnen – mycket ekonomisk vid användning.

 

Idealiskt kraftfoder för alla typer av hästar. Fulltäckande med hänsyn till vitaminer och mineraler, god matsmältning, välsmakande och ekonomiskt müslifoder.

 

NaturMüsli med örter är ett koncentrerat kompletteringsfoder där hästen tillförs ett brett spektrum av viktiga näringsämnen från de skonsamt behandlade råvarorna. Vid ökat energibehov kan NaturMüslin kompletteras med t.ex. Champions Claim, havre, Vollwertpellets, Lucerne m.m.

 

Du kan läsa mer om Naturmüsli här:

 

Utfodringsrekomendation: 100-200 gr / 100 kg

1liter=500 gr

 

20 kg säck, pris 315 kronor

 

 

 

 

 

STRUKTUR-ENERGETICUM

 

Mycket varierad sammansättning av utsökta råvaror med vikt på sundhet och prestation.

 

Fodret passar alla hästar där man vill uppnå höga resultat. Generellt hög sundhet och blank päls, rena luftvägar samt välfungerande matsmältning och kretslopp.

 

Struktur-Energetikum är ett biologiskt müslifoder som är välbalanserat med vitaminer, mineraler och spårämnen. Den dagliga foderstaten balanseras fullt ut, även vid en blygsam mängd.

 

Du kan läsa mer om Struktur-E här:

 

Utfodringsrekomendation: 150-300 gr/100 kg (150 gr underhåll 300 tävligskondition)

1 liter=650 gr

 

20 kg säck, pris 395 kronor

HESTAMIX MUSLI

 

Första klassens foder till alla robusta raser.

 

Till alla robusta typer som islandshästar, fjordingar, haflinger, spanska hästar, tinker, Hestamixshire, friser, arabhästar osv.HestaMix innehåller organiskt bundna spårämnen med hög upptaglighet som säkerställer att det inte uppstår brist på spårämnen med följder som eksem och generellt dålig sundhet och låga prestationer.

 

Många hästar har behov av en ganska liten mängd kompletteringsfoder för att täcka energibehovet. Detta kan betyda att tilldelning av livsviktiga vital- och uppbyggnadsämnen blir för liten och följderna kan då bli bristsymptom som kan visa sig på många sätt, bl.a. nervositet, oro, slitage och upptagningsstörningar, hudproblem, ökad mottaglighet för infektioner, allergier, avmagring m.m. HestaMix säkerställer att hästens behov av vitalämnen och mikronäringsämnen tillgodoses.

 

Utfodringsrekomendation: 200-300 gr/100 kg

 

1 liter=600 gr

 

20 kg säck, pris 315 kronor

 

 

EQUIGARD

 

Specialfoder till hästar med ökad risk för fång, överviktiga hästar etc.

Till hästar med konstaterat ämnesomsättningsproblem (EMS), Cushings Syndrom osv. Används som tillskott till utfodring med hö och där utfodring med spannmål undviks. Perfekt för att understödja en fysiologiskt balanserad viktreduktion.

Helt utan spannmål, men med en mycket hög och enastående mineralisering, som understödjer energi- och sockerämnesomsättningen.

Studie vid Köpenhavns Universitet KU Life bekräftar EquiGards effekt, läs mer här.

Utfodringsrekomendation: 200-300 gr/100 kg

1 liter=400 gr

20 kg säck, pris 395 kronor

 

 

NATURMUSLI SENIOR

 

NaturMüsli Senior är en ny fiberrik müsli, som lämpar sig bra till äldre hästar och såväl som en hjälp till att få upp hullet på magra hästar.

 

Rik på lättsmältbara fibrer, innehåller oljehaltiga råvaror av hög kvalitet, en bredspektrad vitamin- och mineralisering samt ett brett spektra av vitalämnen.

 

Utfodringsrekomendation: 150-200 gr/100 kg

 

 

20 kg säck, pris 330 kronor.

 

VOLLWERT PELLETS

 

Helt utan havre – fulltäckande foder kombinerat med grovfoder.

 

Till temperamentsfulla hästar och hästar som inte tål havre, men som ska prestera på en hög nivå.

Bidrar med mycket energi utan att belasta hästens temperament eller matsmältning.

Lätt och sund utfodring. Fodret är pelleterat och det går snabbt att utfodra i större stall.

 

Utfodringsrekomendation: 500-800 gr/100 kg

 

1 liter =750 gr

 

25 kg säck, pris 305 kronor

 

 

NUTRISTAR

 

Foder till hästar med fokus på uppbyggnad av muskler, lugnt temperament och en stabil NutriStarmatsmältning

 

Foder till hästar där man önskar främja ett lugnt temperament, understödjer muskeluppbyggnad och en välfungerande matsmältning.

 

Fiberhaltig och kolhydratfattig müsli med speciell mineralisering är särskilt lämplig till hästar med större behov av muskelsättning, t.ex. westernhästar, unghästar, hästar som ska sättas igång efter en längre tids vila m.fl.

 

20 kg säck, pris 300 kronor.

 

Utfodringsrekomendation:300-600 gr/100 kg

 

1 liter = 600 gr

 

Performance Fibre HP

 

Fiberbaserat prestationsfoder med högt innehåll av smältbart råprotein och essentiella aminosyror

 

- Högt innehåll av smältbart råprotein

 

- Essentiella aminosyror

 

- Lättsmälta fibrer som energikälla

 

* GMO-fri, producerad soja i EU, hydrotermiskt behandlad

 

Utfodringsrekommendation

 

Ca 500 g dagligen eller balanserat i förhållande till grovfodrets innehåll av smältbart råprotein. Ersättning till spannmål i förhållandet 1:1. Kan inte användas som det enda fodret tillsammans med grovfoder eftersom det inte är fulltäckande på vitaminer och mineraler utan ska kompletteras med t.ex. NaturMüsli eller Struktur E eller endast vitamin- och mineraltillskott.

 

15 kg säck, pris 280 kronor.